Video's 'Naar het ziekenhuis met Zibbi'

01/05/2023

Het project 'Naar het ziekenhuis met Zibbi' werd uitgevoerd in opdracht van AZ Groeninge en omvatte het filmen en bewerken van vier video's waarin kinderen de hoofdrol speelden. Deze video's dienden als educatieve hulpmiddelen en werden gebruikt in combinatie met het Zibbi-boekje, waarin Zibbi de kindermascotte van het ziekenhuis is. De video's toonden kinderen die met (kleine) verwondingen naar de spoedafdeling kwamen en daar de nodige zorg ontvingen. Ze werden gepresenteerd om kinderen voorafgaand aan hun ziekenhuisbezoek te laten zien hoe verschillende procedures, zoals het ontsmetten van een wond, het nemen van een foto en het aanbrengen van gips, verlopen.

De uitdaging

De uitdaging van dit project lag in het creëren van educatieve en geruststellende video's die kinderen voorbereiden op hun bezoek aan de spoedafdeling. Het was belangrijk om de procedures op een kindvriendelijke en begrijpelijke manier te tonen, zodat kinderen zich op hun gemak voelden en wisten wat ze konden verwachten. Tegelijkertijd moesten de video's de kernboodschap overbrengen en de kinderen informeren over de zorg die ze zouden ontvangen zonder ze te veel te belasten met medische details.

Het resultaat

Het resultaat van het project was een reeks van vier educatieve video's die op een toegankelijke en geruststellende manier de procedures op de spoedafdeling van AZ Groeninge in beeld brachten. Kinderen konden zien hoe andere kinderen vergelijkbare ervaringen hadden doorstaan en hoe ze tijdens hun behandeling werden ondersteund door het ziekenhuispersoneel. De video's werden met succes gebruikt als aanvulling op het Zibbi-boekje en hielpen kinderen om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Door het combineren van filmen, bewerken en een goed begrip van de doelgroep, slaagden we erin om effectieve en waardevolle educatieve middelen te produceren die een positieve impact hadden op de ziekenhuiservaring van kinderen. Dit project toonde onze expertise in het creëren van kindvriendelijke content en ons vermogen om complexe medische procedures op een begrijpelijke en geruststellende manier over te brengen naar jonge patiënten.